Βουλγαρικά (bg)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ден (bg) αρσενικό