Ουσιαστικό

επεξεργασία

гражданин (bg) (graždanín) αρσενικό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

гражданин (ru) (graždanín) αρσενικό, гражданка θηλυκό