Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

град (bg)

Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

град (sr)

Σλαβομακεδονικά (mk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

град (mk)