Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

город 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

город (ru)