Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

глагол 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

глагол (bg) αρσενικόΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

глагол 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

глагол (ru) αρσενικό