Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

борьба 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

борьба (ru)