Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

боль 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

боль (ru)