Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

близнец 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

близнец (ru)