Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

бал 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

бал (ru)