Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

армия (bg) θηλυκόΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

армия 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

армия (ru) θηλυκό