Σερβικά (sr) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

акробат (sr) (λατινική γραφή: akrobat) αρσενικό