Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

адрес (bg) αρσενικό

  1. η διεύθυνσηΟυκρανικά (uk) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

адрес 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

адрес (uk) αρσενικό

  1. η διεύθυνσηΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

адрес 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

адрес (ru) αρσενικό

  1. η διεύθυνση