Ετυμολογία

επεξεργασία
Шахин < (μεταγραφή) αλβανική Shahin

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Шахин αρσενικό

  • Catalogue of the most frequently used Albanian names and surnames, Organization for Security and Co-operation in Europe, 17 January 2020 [1]