Δείτε επίσης: Χριστῷ

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

χριστώ

  1. (να, ας, αν, ίσως κλπ) α' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος χρίζομαι / χρίομαι
  2. θα χριστώ: α' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος χρίζομαι / χρίομαι