Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

φκαιραίνω < λείπει η ετυμολογία }

  Ρήμα επεξεργασία

φκαιραίνω

  Πηγές επεξεργασία