Ετυμολογία

επεξεργασία
φερέφωνον < μαρτυρείται από το 1897 [1] → και δείτε τη λέξη φερέφωνο

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

φερέφωνον ουδέτερο

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. σελ. 1071, Τόμος Β΄ - Κουμανούδης, Στέφανος Αθ. (1900) Συναγωγή νέων λέξεων υπό των λογίων πλασθεισών από της Αλώσεως μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων. Τόμοι: 2 (Εισαγωγή,@anemi). Εν Αθήναις: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου