Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

υπηρεσία ιστού < → δείτε τις λέξεις υπηρεσία και ιστός

  Πολυλεκτικός όρος Επεξεργασία

υπηρεσία ιστού