Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

συνάξει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος συνάζω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος συνάζω
  3. θα συνάξει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος συνάζω

Δείτε επίσης επεξεργασία