Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

στρ. = στρέμμα

  Συντομομορφή επεξεργασία

στρ. ουδέτερο, συντομογραφία