Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

σιγουράρω < βενετική segurar

  Ρήμα επεξεργασία

σιγουράρω

  Μεταφράσεις επεξεργασία