Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

πηγαίους

  • πηγαίος, στην αιτιατική του πληθυντικού