Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

παραμείνει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος παραμένω
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος παραμένω
  3. θα παραμείνει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος παραμένω