Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

παραδίδεται

  • γ' ενικό οριστικής ενεστώτα του ρήματος παραδίδομαι
  • να παραδίδεται: γ' ενικό υποτακτικής ενεστώτα του ρήματος παραδίδομαι
  • θα παραδίδεται: γ' ενικό οριστικής εξακολουθητικού μέλλοντα του ρήματος παραδίδομαι