Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

ογδοντάρη

  1. ογδοντάρης, στη γενική του ενικού
  2. ογδοντάρης, στην αιτιατική του ενικού
  3. ογδοντάρης, στην κλητική του ενικού