Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

νοιάξει

  1. απαρέμφατο αορίστου του ρήματος νοιάζει
  2. (να, ας, αν, ίσως κλπ) γ' ενικό υποτακτικής αορίστου του ρήματος νοιάζει
  3. θα νοιάξει: γ' ενικό οριστικής στιγμιαίου μέλλοντα του ρήματος νοιάζει