Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

μπροστάρη

  1. μπροστάρης, στη γενική του ενικού
  2. μπροστάρης, στην αιτιατική του ενικού
  3. μπροστάρης, στην κλητική του ενικού