Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

το μακρύ (el) ουδέτερο