Κατωιταλικά (grk-ita) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

μάνιο < λείπει η ετυμολογία

  Επίθετο επεξεργασία

μάνιο

  Πηγές επεξεργασία

  • Ξυδόπουλος, Γεώργιος (2017). Στοιχεία νεοελληνικών διαλέκτων. Αθήνα: Πατάκης, σελ. 11.