Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

λογιστικό φύλλο < → δείτε τις λέξεις λογιστικό και φύλλο

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

λογιστικό φύλλο