Ετυμολογία

επεξεργασία
κρυφοσμίγω < κρυφ(ο)- + σμίγω

κρυφοσμίγω

  Μεταφράσεις

επεξεργασία