Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

θῶμα ουδέτερο ( & θῶμα)