Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

εταιρεία πυραμίδα θηλυκό

  • εταιρεία πώλησης κι αποκόμισης δικαιωμάτων (ποσοστών επί των κερδών των πωλήσεων και των εγγραφών νέων μελών που ιεραρχικά βρίσκονται κατώτερα απ' τον δικαιούχο κι έχουν εγγραφεί από αυτόν ή μέσω του δικτύου που προσωπικά ανέπτυξε) η οποία χρησιμοποιείται για εξαπάτηση μελών από αυτόν που άρχισε την πυραμίδα και πλουτισμού του εις βάρος τους

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία