επέκταση ονόματος αρχείου

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

επέκταση ονόματος αρχείου