Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

ενιαίο

  1. ενιαίος, στην αιτιατική του ενικού

ενιαίο, ουδέτερο του ενιαίος

  1. στην ονομαστική του ενικού
  2. στην αιτιατική του ενικού
  3. στην κλητική του ενικού