Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

δογματίζεις

  • β' πρόσωπο ενικού οριστικής ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος δογματίζωΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

δογματίζεις