Δείτε επίσης: διοικώ

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

διοικῶ