Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

διάβασα

  • α' ενικό οριστικής αορίστου του ρήματος διαβάζω