Ουσιαστικό

επεξεργασία

(ο) γραφικός χαρακτήρας ουδέτερο

  • ο ιδιάζων τρόπος γραφής κάποιου