(Χρειάζεται τεκμηρίωση…)

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βουρώ < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

βουρώ