Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «βιαία προσαγωγή».
Αναθεώρηση : Ο ορισμός δεν είναι σαφής. Η έννοια είναι υπώνυμο του 1ου ορισμού της προσαγωγής.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

βιαία προσαγωγή < → δείτε τις λέξεις βιαία και προσαγωγή

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

βιαία προσαγωγή θηλυκό

  • (νομικός όρος): καταναγκαστικό μέτρο κατά μη εμφανιζόμενου μάρτυρα σε δίκη που είχε κληθεί νόμιμα, σε προδικαστικό στάδιο και η απουσία του δεν οφειλόταν σε νόμιμο κώλυμα.

  Μεταφράσεις επεξεργασία