Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

απομνήσκω < απο- + μνήσκω

  Ρήμα επεξεργασία

απομνήσκω

  Μεταφράσεις επεξεργασία