Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

απαιτούμαι < απαιτώ

  Ρήμα επεξεργασία

απαιτούμαι

  Μεταφράσεις επεξεργασία