Δείτε επίσης: ἀκμαίως

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Επίρρημα επεξεργασία

ακμαίως