ήρθα, για να μείνω....

και το ελάττωμά μου είναι ότι έχω λίγο χρόνο....