Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Συντομομορφή επεξεργασία

Τξχος αρσενικό ή θηλυκό συντομογραφία