Συζήτηση χρήστη:Lou bot/catauto

There are no discussions on this page.

Αυτό είναι μια προσπάθεια αυτόματης κατηγοριοποίησης των λέξεων. Έχει εφαρμοστεί στα ελληνικά από το γαλλικό.

Το script βρίσκεται εδώ. Η σχετική συζήτηση βρίσκεται εδώ. Για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια, σας προσκαλώ να δείτε τη σχετική σελίδα του Αριέλ, όπου ετοίμασε όλη αυτή τη διαδικασία.

Επιστροφή στη σελίδα χρήστη του "Lou bot/catauto".