δεν καταλαβαίνει ελληνικά, απευθυνθείτε στο αφεντικό -=> Συζήτηση χρήστη:Egmontaz