Πρότυπο για αναγραφή της φράσης:

στη(ν) ...ική Βικιπαίδεια Wikipedia-logo-v2.svg

Χρήσιμο για συνδέσμους με Βικιπαίδειες γλωσσών για τις οποίες δεν έχουμε ειδικά, δικά τους πρότυπα.

Αριθμητική παράμετρος

Στη θέση#1, ο κωδικός ISO γλώσσας. Π.χ. για την ουγγρική (hu) ή τη λατινική (la) Βικιπαίδεια θα γράψουμε

{{wlogo|hu}}
{{wlogo|la}}

που θα εμφανίσει αντίστοιχα

στην ουγγρική Βικιπαίδεια Wikipedia-logo-v2.svg
στη λατινική Βικιπαίδεια Wikipedia-logo-v2.svg


Χωρίς παράμετρο γλώσσας,

{{wlogo}}

θα εμφανίσει σκέτο:

Βικιπαίδεια Wikipedia-logo-v2.svg

αφήνοντας τον συντάκτη να γράψει ό,τι άλλο θέλει.
Χρήσιμο σε περίπτωση που η αυτόματη έκφραση γλώσσας δεν είναι κατάλληλη -υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις-


Οι ονομασίες των γλωσσών έρχονται από το Module:Languages, πεδίο frm

Παράδειγμα

Παράδειγμα εφαρμογής σε συνδυασμό με το πρότυπο {{w}}

* {{w|lang=xx|τίτλος λήμματος|εμφάνιση}} {{wlogo|xx}}
* {{w|lang=zh|希腊|希腊 (Ελλάδα)}} {{wlogo|zh}}

που εμφανίζει


Το Πρότυπο χρησιμοποιεί το Πρότυπο:tin και το Module:lang.