Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:el-κλίσ-'δροσίζω'/οδηγίες. [επεξεργασία]

Περιγραφή επεξεργασία

Ρήματα της πρώτης συζυγίας, στην ενεργητική φωνή, με 3 συλλαβές και πάνω.

 • Για το χαϊδεύω, γράφουμε {{el-κλίσ-'δροσίζω'|χαϊδεύ|χάιδευ|χαϊδέψ|χάιδεψ|χαϊδεμ}}

Παράμετροι επεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι επεξεργασία

Δίνουμε 5 παραμέτρους:
 1. το θέμα του α' προσώπου του ενικού του ενεστώτα (προαιρετικό),
 2. το θέμα του α' προσώπου του ενικού του παρατατικού,
 3. το α' προσώπου του ενικού του στιγμιαίου μέλλοντα,
 4. το α' προσώπου του ενικού του αόριστου,
 5. το θέμα της μετοχής (προαιρετικό).

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές) επεξεργασία

 • πρ1= :β' ενικό προστακτικής ενεστώτα
 • πρ2= :β' πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
 • πρ3= :β' ενικό προστακτικής αορίστου
 • πρ4= :β' πληθυντικό προστακτικής αορίστου
 • παρακΒ=1 : Θα εμφανίσει τους δεύτερους μεταβατικούς τύπους των συντελεσμένων χρόνων (έχω ...μένο)
 • παρακΓ=1 : Για τους δεύτερους αμετάβατους τύπους των συντελεσμένων χρόνων (είμαι ...μένος)

Παραδείγματα χρήσης επεξεργασία

 • Για το χαϊδεύω, γράφουμε {{el-κλίσ-'δροσίζω'|χαϊδεύ|χάιδευ|χαϊδέψ|χάιδεψ|χαϊδεμ}}