Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:el-κλίσ-'δηλώνω'/οδηγίες. [επεξεργασία]

Περιγραφή επεξεργασία

Ρήματα της Α΄ συζυγίας, πολυσύλλαβα (χωρίς αύξηση), με αόριστο σε -σα και μετοχή σε -μένο

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

  • λήμμα= : Απαιτείται μόνο σε σελίδες βοήθειας, παραρτημάτων κλπ
  • παρακΒ=1: θα εμφανιστούν οι δεύτεροι τύποι των συντελεσμένων χρόνων με το ρήμα έχω (έχω ...μένο).
  • παρακΓ=1: θα εμφανιστούν οι δεύτεροι τύποι των συντελεσμένων χρόνων με το ρήμα είμαι (είμαι ...μένος).
  • συνίζ=, για να αποφύγουμε λανθασμένη μετακίνηση τόνου στα ρήματα που προφέρονται με συνίζηση.

Παραδείγματα χρήσης επεξεργασία

  • Για το μαλώνω, γράφουμε {{el-κλίσ-'δηλώνω'}}
  • Για το σαλιώνω, γράφουμε {{el-κλίσ-'δηλώνω'|συνίζ=1}}

Προβλήματα επεξεργασία

  1. Πρόβλημα με το σαλιώνω και όσα ρήματα έχουν συνίζηση: δημιουργείται σαλίωσσ αντί σάλιωσ. Αντίθετα το εξομοιώνω θα κλιθεί χωρίς λάθος.
    Για να αποφύγουμε το λάθος, δίνουμε {{el-κλίσ-'δηλώνω'|συνίζ=1}}
  2. Για τα σύνθετα ρήματα, εάν σε κάποιον χρόνο εμφανίζεται εσωτερική αύξηση, μη χρησιμοποιήσετε αυτό το πρότυπο.